Frågor och svar


Frågor och svar om Värderingsdatas värderingstjänst

Vilka bostadstyper kan värderas i tjänsten?

I värderingstjänsten kan du värdera villor (typkod 220) och bostadsrättslägenheter.

Vilken information ligger till grund för värderingen?

Den information värderingstjänsten använder sig av bygger på data från Lantmäteriet, när det gäller villor,
och Mäklarstatistik AB när det gäller bostadsrätter.

Hur lång tid tar det innan en försäljning blir officiell, dvs tillgänglig i databasen?

När det gäller villor så blir en försäljning tillgänglig när Lantmäteriet har registrerat lagfarten.
Det tar allt från några veckor till några månader innan inskrivningsmyndigheten fört in ärendet hos
Lantmäteriet. Vår databas fylls på med färska lagfarter varje dag.

När det gäller bostadsrätter så uppdateras tjänsten dagligen med kontrakterade försäljningar från
Sveriges mäklare.

Påverkas värdet av att jag renoverat mitt hus?

Både ja och nej. Det påverkar värdet den dagen Lantmäteriet uppdaterar fastighetsregistret med
de nya förutsättningarna för bostaden. Så länge de nya uppgifterna inte finns registrerade hos Lantmäteriet
påverkas inte värdet vid en värdering eftersom värderingen då baseras på de gamla uppgifterna om bostaden.

Jämförelseobjekten kan ibland ligga långt från värderingsobjektet.

Det statistiska underlaget för liknande bostäder vad gäller läge, beskaffenhet etc. kan vara för litet i närområdet.
Vid sådana fall breddas sökområdet till att ibland omfatta ett helt värdeområde.

Varför kan det skilja mycket på värdet mellan min gjorda värdering och grannens
försäljning av nästan samma bostad?

Vid värdering av en bostad studeras jämförbara försäljningar i närområdet. Skulle det vid något tillfälle
ske försäljningar av liknande bostäder i närområdet påverkar dessa värdet vid en värdering.

Jag bor i en villa ute på landet – hur väl stämmer värdet vid en värdering gjord av
Värderingsdata jämfört mot att jag tar dit en Mäklare?

Precisionen i värderingarna bygger på att man vill analysera en stor mängd liknande bostadsförsäljningar.
Desto mindre omsättning av liknande bostäder det är på den lokala marknaden desto osäkrare blir det framräknade värdet.

Frågor och svar om Bolån i Nordea


Ansvarig utgivare: Christian Fjordskär