Frågor och svar

 

Frågor och svar om Värderingsdatas värderingstjänst

Vilka bostadstyper kan värderas i tjänsten?

I värderingstjänsten kan du värdera villor (typkod 220) och bostadsrättslägenheter.

Vilken information ligger till grund för värderingen?

Den information värderingstjänsten använder sig av bygger på data från Lantmäteriet, när det gäller villor,
och Mäklarstatistik AB när det gäller bostadsrätter.

Hur lång tid tar det innan en försäljning blir officiell, dvs tillgänglig i databasen?

När det gäller villor så blir en försäljning tillgänglig när Lantmäteriet har registrerat lagfarten.
Det tar allt från några veckor till några månader innan inskrivningsmyndigheten fört in ärendet hos
Lantmäteriet. Vår databas fylls på med färska lagfarter varje dag.

När det gäller bostadsrätter så uppdateras databasen 1 gång per månad. Uppgifterna bygger på
data från Mäklarstatistik AB.

Påverkas värdet av att jag renoverat mitt hus?

Både ja och nej. Det påverkar värdet den dagen Lantmäteriet uppdaterar fastighetsregistret med
de nya förutsättningarna för bostaden. Så länge de nya uppgifterna inte finns registrerade hos Lantmäteriet
påverkas inte värdet vid en värdering eftersom värderingen då baseras på de gamla uppgifterna om bostaden.

Jämförelseobjekten kan ibland ligga långt från värderingsobjektet.

Det statistiska underlaget för liknande bostäder vad gäller läge, beskaffenhet etc. kan vara för litet i närområdet.
Vid sådana fall breddas sökområdet till att ibland omfatta ett helt värdeområde.

Varför kan det skilja mycket på värdet mellan min gjorda värdering och grannens
försäljning av nästan samma bostad?

Vid värdering av en bostad studeras jämförbara försäljningar i närområdet. Skulle det vid något tillfälle
ske försäljningar av liknande bostäder i närområdet påverkar dessa värdet vid en värdering.

Jag bor i en villa ute på landet – hur väl stämmer värdet vid en värdering gjord av
Värderingsdata jämfört mot att jag tar dit en Mäklare?

Precisionen i värderingarna bygger på att man vill analysera en stor mängd liknande bostadsförsäljningar.
Desto mindre omsättning av liknande bostäder det är på den lokala marknaden desto osäkrare blir det framräknade värdet.

Frågor och svar om Bolån i Nordea

Hur går det till när jag söker lånelöfte på nordea.se?

Du fyller i lånelöftesansökan på Nordea.se och du får svarsbesked direkt på skärmen. (tänk på att priset på bostaden ofta går upp i en budgivning).

Hur mycket får jag max låna?

Du har möjlighet att låna upp till 85 % av bostadens pris, behöver du låna mer erbjuder vi lån utan säkerhet.
Hur mycket just du får låna beror på din inkomst och vad du klarar av ekonomiskt att betala
tillbaka dvs. din återbetalningsförmåga.

Vad blir min månadskostnad?

Det beror på hur mycket du lånar och vilken ränta och återbetalningstid (amorteringstid) du har på
lånet/lånen samt eventuell avgift till bostadsrättsförening/samfällighetsförening eller driftskostnad för huset.

Varför måste man ha 10 % kontantinsats? Kan man låna till den?

Vi belånar bostaden till 85 %, resterande 5 % blir lån utan säkerhet. Hur mycket du får låna beror på din
ekonomiska situation. Det är självklart bra att ha en så stor kontantinsats som möjligt för att kunna slippa
dyrare topplån och få en lägre boendekostnad.

Vad betyder köpeskilling?

Det pris du betalar för bostaden. (Beloppet du köper för)

Vad är bottenlån egentligen?

Bottenlån är det lån man tar som är på 75% av bostadens värde. Lån på mellan 75 - 85 % kallas topplån.
Eventuellt lån över 85 % blir lån utan säkerhet.

Vilken ränta får jag?

Vi gör en individuell prövning utifrån våra officiella räntor som du hittar här boräntor.

Kan jag låna för att renovera min bostad?

Ja, om din ekonomiska situation och värdet på din bostad tillåter det.

Vi vill göra en del renoveringar och vill därför låna mer än köpeskillingen, går det?

Vi gör en individuell prövning utifrån din ekonomiska situation och den lokala bostadsmarknaden på din ort.

Vad menas med amortering?

När du amorterar så betalar du tillbaka på ditt lån och får en lägre månadskostnad.

När du amorterar minskar skulden. Exempel: amorterar du 1000 kr i månaden så kommer du att ha minskat
ditt lån med 12000kr/ år . Förutom amortering så betalar du ränta på lånet. Vissa kunder ser på amorteringen
som ett "omvänt sparande". Men tänk på att amorteringen inte bör vara din enda sparform.
Topplånen ska alltid amorteras.

Kan jag ha amorteringsfritt bottenlån och topplån?

Vår rekommendation är att lån över 50 % av bostadens värde ska amorteras.

Rörlig eller bunden ränta? Fördelar och nackdelar?

Rörlig ränta (avser 3 månaders-ränta) är:
Oftast, men inte alltid, billigast på längre sikt.
Månadskostnaden går upp vid räntehöjningar.
Kräver en ekonomisk buffert.

Bunden ränta är:
Oftast dyrare på grund av högre räntesats.
Stabil månadskostnad - du vet vad du betalar varje månad.
Säkrast om du har små ekonomiska marginaler

Bolån med räntetak

Med ett räntetak får du det bästa av båda världar - den korta räntans lägre nivå och den långa
räntans trygghet. Läs mer om Bolån med Räntetak.

Vad är överbryggningslån? (brygglån)

Ett överbryggningslån är ett tillfälligt lån mellan två boenden, dvs. då du har köpt ett nytt boende
innan du sålt ditt gamla/ befintliga boende. Har du behov av ett tillfälligt lån som täcker luckan mellan
köp och försäljning så kan vi hjälpa dig med ett överbryggningslån som betalas tillbaka senast den dag du
säljer din gamla/befintliga bostad.

Måste jag sälja innan jag köper?

Vi rekommenderar att du säljer ditt nuvarande boende först. Fördelen är då att du vet vad du får för din
gamla bostad. Beroende på efterfrågan på den lokala marknaden kan det vara klokt att sälja först innan
du köper något nytt.

Vad är pantbrev? Vem får pengarna?

Pantbrev är ett bevis på inteckning i en fastighet dvs. ett bevis på att ditt hus är belånat (pantsatt för lån).
Ansökan om pantbrev ska göras av den som är fastighetsägare. Om du är gift eller har gemensam bostad med
sambo så måste din make/maka eller sambo godkänna inteckningen. Godkännandet ska vara skriftligt och
det går bra att göra det direkt på ansökan som du gör till Inskrivningsmyndigheten.

Finns det inga pantbrev sedan tidigare på fastigheten och du behöver belåna den så behöver du ta ut nya pantbrev
motsvarande lånesumman. Kostnaden för pantbrev är 2 % av pantbrevbeloppet plus 375 kronor per pantbrev, att betala till Inskrivningsmyndigheten. I de flesta fall räcker det med ett pantbrev. När du lånar hos Nordea
hjälper vi dig mot en administrativ avgift.

Vad är lagfart och vad kostar det?

Lagfart är en inskrivning i fastighetsregistret där du blir upptagen som fastighetens ägare. Du får också ett
papper på att det är du som äger fastigheten. Det är en värdehandling som du bör förvara väl.

Lagfart söks hos inskrivningsmyndigheten som är en del av Lantmäteriet. I nuläget kostar lagfarten 1,5 % av
köpeskillingen plus 825 kronor i expeditionsavgift, att betala till inskrivningsmyndigheten. När du lånar hos Nordea
hjälper vi dig med ansökan om lagfart mot en administrativ avgift.

Ansvarig utgivare: Christian Fjordskär