Så här beräknar Värderingsdata värdet

 

Bostadsvärderingarna baseras på information från genomförda bostadsförsäljningar.
Värderingen bygger på att man, genom att analysera jämförbara försäljningar inom en geografiskt
begränsad delmarknad, får fram det mest sannolika priset vid en försäljning.

Vid bedömning av värdets pålitlighet skall beaktas bostadens unika karaktär, exempelvis utsikt, inte
ingår som en faktor vid värderingen. Värderingsdata ansvarar inte för att det värde som anges som
marknadsvärde motsvarar ett verkligt marknadsvärde och garanterar inte att det statistiska värdet
motsvarar köpeskillingen vid en eventuell försäljning av bostaden.

Vid utsökning av jämförbara försäljningar samt vid beräkning av värdet tar man hänsyn till
prispåverkande faktorer som exempelvis storlek, standard, läge etc. Selekteringen är dynamisk för
att passa landets olika typer av marknader.

Den grundläggande informationen, dvs uppgifter från tidigare bostadsförsäljningar, som används vid
bostadsvärderingen bygger på information från Lantmäteriet vad gäller villor och från Mäklarstatistik
vad gäller bostadsrätter.

All statistisk bearbetning i tjänsten utförs av Värderingsdata AB. Nordea är således inte på något sätt involverade
i den statistiska bedömningen av en bostads marknadsvärde.

Ansvarig utgivare: Christian Fjordskär