Villkor

 

1. Köp
2. Pris
3. Betalning
4. Ångerrätt och reklamation
5. Sekretess och säkerhet
6. Dataskyddsförordningen (GDPR)
7. Upphovsrätt
8. Ändamål
9. Kontaktuppgifter

1. Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när Värderingsdata AB bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av Värderingsdatas databas utan manuell översyn. Vid eventuella felaktigheter i t.ex. angivande av pris, antal etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand.

Vid beställning kan endast avtal ingås på svenska. Avtalen arkiveras hos Värderingsdata och är tillgängliga via Värderingsdatas kundservice.

2. Pris
I priserna ingår moms med 25 %.

3. Betalning
Värderingsdata redovisar priser inklusive moms. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.

Du kan välja mellan följande betalningsalternativ:

Bank/Kreditkort För dig som har VISA eller Mastercard, dock ej kort som är utfärdade av en utländsk bank. Fyll i ditt kortnummer och kortets giltighetstid. Pengarna reserveras på ditt konto när du lägger ordern och dras från kontot vid leveranstillfället. Vi använder oss av Verified by Visa och MasterCard SecureCode. Det är en global säkerhetsstandard som är framtagen av VISA och Mastercard för betalningar över Internet.

Återbetalningar Ev. återbetalningar görs till ditt bankkonto, personkonto eller bankgirokonto. Återbetalningen sker inom 10 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

4. Ångerrätt och reklamation
Värderingsdata tillämpar reglerna enligt Distanshandelslagen (2005:59) och Konsumentköplagen (1990:932).

Enligt Distanshandelslagen har du som kund ingen ångerrätt för varor som avser digitalt innehåll som levereras på annat sätt än ett fysiskt medium och/eller som understiger ett värde av 400 kr.

Enligt Konsumentköplagen har du som kund reklamationsrätt i 3 år efter det att du har tagit emot varan. Vill du reklamera varan kontaktar du Värderingsdata, och anger att det är en reklamation av en Bolånevärdering som avses. Ange även det namn och den e-postadress som du angav vid köpet samt datum för köpet (se kontaktuppgifter nedan).

5. Sekretess och säkerhet
När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn och e-postadress. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Personuppgiftsansvarig är Värderingsdata (se kontaktuppgifter nedan).

6. Dataskyddsförordningen (GDPR)
Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) med den nya dataskyddsförordningen, GDPR. För dig betyder det ökad säkerhet och trygghet när det gäller hanteringen av dina personuppgifter. Klicka på länken nedan för att ta del av hur vi på Värderingsdata hanterar dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

7. Upphovsrätt
Värderingsdata har upphovsrätt till all data och samtliga rapporter, diagram etc. som tillhandahålles i den avtalade tjänsten. Upphovsrättslagen (SFS 1960:729) anger reglerna för upphovsrätten, samt de påföljder som kan uppstå, om kränkning mot upphovsrätten sker.

Data från tjänsten får inte överföras och lagras i externt register, vare sig i digital eller analog form.

Extern publicering i massmedia, på Internet etc. är inte tillåtet. Önskar du använda rapporter/data eller andra uppgifter från tjänsten i extern publicering skall detta godkännas skriftligt från Värderingsdata.

8. Ändamål
Tjänsten innehåller information från Lantmäteriets fastighetsregister. Lantmäteriet är ansvarigt för registret och skall bl.a. tillse att användningen av personuppgifter ur registret sker för vissa ändamål som endast sker för omsättning av fastigheter, köp och försäljning av fastigheter, vilket är godtagbart ändamål enligt nämnda lag.

Lantmäteriet informeras också av denna anledningen om tjänstens användning.

9. Kontaktuppgifter
Värderingsdata AB
Norra Torggatan 1
434 30 Kungsbacka
Tel: +46 300 735 70
Fax: +46 300 735 71
Organisationsnummer: 556544-8874
Bankgiro: 5095-4312
Plusgiro: 192 98 80-1

Ansvarig utgivare: Christian Fjordskär